top of page

Kuvernöörit

Chair of Governors & Member

Co-opted Governor

Dr Mengeaud

Virginie has been a Governor at WPS since 2017. She has two children at our school. Virginie is a scientist and her professional background is in Quality Assurance. She was educated in France and Switzerland and joined the WPS governing body to share her different international, quality improvement and auditor experiences. Virginie was appointed Chair of Governors during her second term in September 2022. Her interests are in Safeguarding, Inclusion & Diversity, and English as an Additional Language. Virginie is a Mental Health and Wellbeing Link Governor at WPS.

Parent Governor

Mrs Ridsdale

Georgina has been a Governor at WPS since 2019. She has ? children at our school. Georgina is currently a Senior Lecturer and Programme Director for the Bar Training Course at UWE. She teaches civil litigation and advocacy to students training to be barristers. As well as being a qualified solicitor, Georgina is a trained mediator, holds a Postgraduate Certificate in Higher Education teaching and learning and is a consultant for the Bar Standards Board. Georgina brings her experience of managing timetables, students, staff, assessments, planning as well as student experiences to our governing Body. Georgina is a SEND, PP and CiC Link Governor at WPS.

Member appointed Governor

Mrs Webb

Katherine has been a Governor at WPS since 2023, having previously been a governor at our school from 2013 to 2019. She currently has three children at the school. Katherine is a Chartered Accountant working in the Civil Service. She enjoys being a governor, both in a supportive and challenging role, to ensure that all Westbury Park children fulfil their potential. She was appointed as Vice Chair of Governors in October 2023. Katherine is a Staff Link Governor at WPS.

Co-opted Governor

Mrs Deering

Clare has been a Governor at WPS since 2020. She lives locally and her daughter attended Westbury Park School. After a teaching career of over 30 years, Clare retired in 2019. She is still very interested in education policy and provision in schools, and is enjoying learning about the life of a Primary School. She is particularly keen to ensure that every child achieves their potential and is not prevented from accessing an excellent education through no fault of their own. Clare is a Curriculum Link Governor at WPS.

Co-opted Governor

Mr Cairns

George has been a Governor at WPS since 2023. He has lived in the Westbury Park area since 2010 with a strong affinity with Westbury Park Primary having had both his children educated at the school. George is currently a senior leader in the financial services sector, responsible for delivering digital and data driven transformation. Half-British and half-Swiss, he is passionate about championing inclusivity and diversity. In his spare time, he is a keen triathlete and will often be seen running or cycling around the area. George is an Equality, Diversity and Inclusion Link Governor at WPS.

Co-opted Governor

Mrs Dursley

Karen has been a Governor at WPS since 2022. She is a retired Office and Personnel Manager who worked in the education sector for six years. Prior to that Karen held a senior role in facilities management with primary responsibility for buildings, environment, community, supply chain and contract management. Karen also brings to her experience of other trust boards to our WPS governing body. Karen is an Estates Link Governor at WPS.

Parent Governor

Mrs Brennan

Catherine has been a Governor since 2022. She currently has one child at our school. Catherine is a solicitor in the renewables sector. She enjoys being part of a team committed to ensuring that children are given the best education, learning and development opportunities available. Her interests are in the curriculum and safeguarding. In her spare time, Catherine enjoys running. Catherine is a Curriculum Link Governor at WPS.

Associate Governor

Mr Horton

Tim is an Associate Governor and link Health & Safety Governor.

Parent Governor

Mr Hardy

Matt has been a Governor at WPS since 2023. He has three children at our school. Matt is a Chartered Accountant and currently works as Deputy Head of Tax at a large UK consumer goods company. His career has focused on international trade and tax policy, and he hopes to use his knowledge and experience in accountancy and economics to benefit the school. In his spare time, Matt is a keen cyclist and runner. Matt is a Curriculum Link Governor at WPS.

Co-opted Governor

Mrs Maggs

As well as being a Teacher at WPS, Lauren has been a WPS Governor since 2021. Lauren is currently on maternity leave.

Co-opted Governor

Miss Mann

As well as being a Year 6 teacher, Emma is also English Lead. She has been a WPS Governor since 2016. She also runs the Netball club after school.

Co-opted Governor

Mr Lane

As well as being a Learning Support Assistant at WPS, Dan has been a WPS Governor since 2019. Dan joined our school in 2010 and is proud to have seen first-hand what an amazing school it is and what an incredible role it plays in shaping the lives of every child who attends. He loves his job which has a focus on children with SEND (Special educational needs and disabilities) and he considers it a privilege to support the children through their primary education journey. Outside of school you will find Dan playing or watching live music and spending every second he can with his young son.

Member

Mrs Engelbrecht

Member

Mrs Stephens

Member

Mr Hackett

Member

Mr Sefton

Member

Dr Mengeaud

Koulun kuvernöörillä on keskeinen vastuu koulunsa johtajuuden ja ohjauksen valvonnasta ja standardien parantamisesta.

Vaikka rehtori vastaa koulun päivittäisestä johtamisesta, hallintoelimen tehtävänä on tarjota strategista johtajuutta ja toimia "kriittisenä ystävänä", joka tukee rehtorin ja muun henkilöstön työtä.

 

Jäsenet ovatsäätiön hallinnon valvojia, joilla on rajoitettu ja etäinen rooli, "silmät kiinni" ja he pitävät kerran vuodessa Trustees-jäseniä vastuussa Trustin tehokkaasta hallinnosta varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Hallintoelimen tehtävänä on asettaa koulujen tulostavoitteet, päättää menojen painopisteistä, rekrytoida henkilöstöä ja seurata edistymistä.

Kuvernööreillä on myös muodollinen ja epävirallinen rooli vanhempien valitusten käsittelyssä.  Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä kuvernööreihin Clerk to Governors -palvelun kautta [clerk@westburyparkschool.co.uk]

Westbury Parkin kuvernöörit ovat omistautuneet tukemaan ja haastamaan henkilökuntaa tekemään koulusta lapsillemme parhaan mahdollisen.

Kun tarkastellaan kuvernöörien tarvitsemia taitoja ja koulutusta, erityistä huomiota kiinnitetään kolmeen hallintoneuvoston strategiseen ydintehtävään:

 

 1. Koulun vision, eetoksen ja strategisen suunnan asettaminen

 2. Rehtorin saattaminen vastuuseen koulun ja sen oppilaiden koulutussuorituksista

 3. Valvoa koulun taloudellista suorituskykyä ja varmistaa, että sen rahat käytetään oikein

Hallituksen rakenne

Täyttääksemme tehtävän tarpeen mukaan toimimme seuraavien kahden alakomitean toimikaudeksi:

Resurssitja tarkastusvaliokunta - tarkoituksenaan neuvoa luottamushenkilöitä:

 1.  Seuraa, harkitse ja neuvo edunvalvojaa talouteen, tiloihin, terveyteen ja turvallisuuteen sekä henkilöstöresursseihin liittyvissä politiikoissa ja käytännöissä;

 2. vaatia rehtoria ja koulun johtoryhmää tilille edellä mainittuihin liittyvissä asioissa;

 3. Säätiön tilintarkastusjärjestelyihin liittyvät asiat

 4. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät

​​

Koulujen kehittämistoimikunta - tarkoituksenaan neuvoa valtuutettuja seuraavissa asioissa:

 1. Tarjoaa strategista ohjausta koulun opetukselle ja oppimiselle ja toimia ennakoivana ja strategisena elimenä opetuksessa, oppimisessa, arvioinnissa ja opetussuunnitelmaasioissa, mukaan lukien laadun parantaminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen;

 2. Kehittää muodollinen ohjelma koulun opetuksen ja oppimisen seurantaa ja arviointia varten koulun viisivuotissuunnitelman, koulun kehittämissuunnitelman, erityisopetuksen toimintasuunnitelman, kansallisen opetussuunnitelman ja muiden DfE- ja paikallisviranomaisten suuntaviivojen yhteydessä;

 3. Hyväksy täysin delegoidut vastuut seuraavien tehtävien suorittamisesta ja raportoi ja antaa suosituksia hallintoelimelle.

 4. Seuraa, harkitsee ja neuvoo valtuutettuja koulun parantamiseen liittyvissä politiikoissa ja käytännöissä;

 5. Vaadi rehtori ja koulun johtoryhmä tilille edellä mainituista asioista;

Gov%20Structure_edited.png

Ja kahdesti vuodessa:

MaksaaToimikunta - tarkoituksenaan neuvoa edunvalvojat:

 1. toimeenpanemaan palkkapolitiikkaa oikeudenmukaisesti ja objektiivisesti ja harkitsemaan mahdollisia palkkapäätöksiä koskevia yksittäisiä huomautuksia

 2. vaatia rehtoria ja koulun johtoryhmää tilille edellä mainittuihin liittyvissä asioissa;

Katsoaksesi rahoitussopimustamme,

Klikkaa tästä

Tutustuaksesi yhtiöjärjestykseen,

Klikkaa tästä

Tarkastellaksesi valtuutussuunnitelmaamme

Klikkaa tästä

Jos haluat tarkastella luottamushenkilö- ja jäsenluetteloamme,

Klikkaa tästä

Nähdäksesi uusimman kiinnostuksen kohteiden rekisterimme,

Klikkaa tästä

Tarkastellaksesi kuvernöörin kokoukseen osallistumista lukuvuodelle 2021/22,

Klikkaa tästä

Tutustu vuosisuunnittelijoihimme 2022/23

Klikkaa tästä

Katsoaksesi kuvernöörin vaikutusselvitystä 2020/21

Klikkaa tästä

bottom of page