top of page
cb122d_c27c6b1978ed4ecd946cd563d71a3e76~mv2.png

PERIAATTEEMME

Lasten hyvinvoinnin ja emotionaalisen kehityksen pitäminen kaiken muun edelle

Pitää jokaista lasta yksilönä ja asettaa korkeat odotukset kaikkia kohtaan

Edistää onnellista, turvallista ja kannustavaa oppimisympäristöä yhteistyössä vanhempien kanssa

Pyrkiä laajaan, inspiroivaan ja rikastuttavaan opetussuunnitelmaan, joka kannustaa ja juhlii saavutuksia kaikilla oppimisen alueilla

Varustaa lapsia tulevaisuutta varten, jotta heistä tulee itsevarmoja yksilöitä, vastuullisia kansalaisia ja elinikäisiä oppijoita

Palvelemaan paikallista yhteisöä kaikkien lasten oppimisen parhaaksi

Tukea paikallista koulutusyhteisöä ja työskennellä paikallisten koulujen kanssa, ymmärtää roolemme ja vastuumme laajemmassa maailmassa

MEIDÄN ARVOMME

Values
cb122d_c27c6b1978ed4ecd946cd563d71a3e76~mv2.png

Love of Learning

+ Enjoying learning and taking pride in our work

+ Developing interests and talents within and beyond the classroom

+ Looking at mistakes as learning opportunities

+ Sharing with others the excitement of new ideas and experiences

+ Celebrating each others’ achievements

cb122d_c27c6b1978ed4ecd946cd563d71a3e76~mv2.png

Respect

+ Respect for others regardless of any differences

+ Encouraging self respect and developing empathy for others

+ Being polite to others

+ Listening to and being considerate of the opinions and needs of others

+ Caring for the environment in school, around Westbury Park, throughout Bristol and the world

cb122d_c27c6b1978ed4ecd946cd563d71a3e76~mv2.png

Kindness

+ Being fair and friendly

+ Sharing willingly

+ Treating others as we would like to be treated

+ Remembering kind hands and feet and words

+ Knowing when to compromise

+ Smiling and using our manners to welcome and celebrate one another

cb122d_c27c6b1978ed4ecd946cd563d71a3e76~mv2.png

Forgiveness

+ Realising when we have done something wrong

+ Saying sorry and really meaning it, so we can start again

+ Trying our hardest to forgive others

+ Considering empathy and trying to put ourselves in the shoes of others

cb122d_c27c6b1978ed4ecd946cd563d71a3e76~mv2.png

Responsibility

+  Thinking about the ways we can be responsible for our learning

+ Becoming Westbury Park Citizens and taking responsibility for our actions and for the world around us

+Having the opportunity to influence our world

cb122d_c27c6b1978ed4ecd946cd563d71a3e76~mv2.png

Trust

+ Being open and honest

+ Feeling safe and secure

+ Showing loyalty to our friends appropriately

+ Building relationships that help us all to thrive in our school environment

bottom of page