top of page

OPPTAK

TILGANG TIL BESTILLINGSSYSTEMET

Foreldre som ønsker plass eller plass i klubben må registrere hvert enkelt barn for å få tilgang til bookingsystemet. Dette belastes med £ 15 årlig og kan betales gjennom Parent 'Gateway'-systemet. Eksisterende medlemmer må melde seg inn på nytt ved slutten av sommerterminen for påfølgende studieår.

Bookingportalen åpnes tre ganger i året slik at du kan bestille to terminer på forhånd. Dato og klokkeslett for åpning av portalen vil bli publisert på forhånd.

For trinnvise  instruksjoner om hvordan du bestiller og betaler (inkludert med barnepasskuponger), vennligst besøk skolens nettsted her.

VENTELISTE

Hvis plasser er fulle, kjøres det en egen venteliste for hver av de ulike aldersfasene på a  daglig basis. Aldersfasene er EYFS og år 1, år 2 og år 3 og år 4-6.

For å bli satt på ventelisten må du sende e-post til klubbsjefen på ms.kingdon@westburyparkschool.co.uk og oppgi dagen og datoen du vil ha plass. Vær oppmerksom på at lederen jobber mandag til fredag mellom 07.00 og 09.00 og 15.15 og 18.15. Du vil ikke motta svar utenom disse tidene

Ventelisten betjenes etter førstemann til mølla-prinsippet med unntak av søsken som vil ha fortrinn de samme dagene som et søsken som allerede møter.

Du vil bli kontaktet så snart det blir ledig plass. Dersom en søker får tilbud om plass, men ikke ønsker å ta den umiddelbart, vil plassen bli tilbudt neste barn på listen.

LIKE MULIGHETER OG EKSTRA BEHOV

Klubben er forpliktet til like muligheter og vil sikre at ansatte får relevant og passende opplæring og passende tiltak blir iverksatt der diskriminerende atferd, språk eller holdninger forekommer.

Klubben vår erkjenner at noen barn kan ha ekstra behov eller fysiske funksjonshemminger som krever spesiell støtte og hjelp. Vi vil vurdere de individuelle behovene til hvert enkelt barn i samråd med foreldrene deres før de deltar i klubben, og vil gjøre rimelige justeringer for å sikre at barn kan få tilgang til tjenestene våre og føle seg velkomne.

Der en-til-en-støtte er nødvendig, vil vi hjelpe foreldre med å få tilgang til finansieringen som kreves for å gi den ekstra omsorgen.

I spesielle tilfeller kan skolen godkjenne opptak til SFO av sikringsgrunner, eller for barn med et eksepsjonelt behov. Det er ingen garanti for at opptak under disse omstendighetene vil bli godkjent, og hvis det blir godkjent, kan det bare være for enkelte dager og i en begrenset periode. Alle søknader av denne art vil bli henvist til rektor for godkjenning.

Tilstedeværelse av barn til ansatte vil bli tatt spesielt hensyn til der ansatte er pålagt å være på skolen etter arbeidstid. 

bottom of page