top of page

Guvernører

Chair of Governors & Member

Co-opted Governor

Dr Mengeaud

Virginie has been a Governor at WPS since 2017. She has two children at our school. Virginie is a scientist and her professional background is in Quality Assurance. She was educated in France and Switzerland and joined the WPS governing body to share her different international, quality improvement and auditor experiences. Virginie was appointed Chair of Governors during her second term in September 2022. Her interests are in Safeguarding, Inclusion & Diversity, and English as an Additional Language. Virginie is a Mental Health and Wellbeing Link Governor at WPS.

Parent Governor

Mrs Ridsdale

Georgina has been a Governor at WPS since 2019. She has ? children at our school. Georgina is currently a Senior Lecturer and Programme Director for the Bar Training Course at UWE. She teaches civil litigation and advocacy to students training to be barristers. As well as being a qualified solicitor, Georgina is a trained mediator, holds a Postgraduate Certificate in Higher Education teaching and learning and is a consultant for the Bar Standards Board. Georgina brings her experience of managing timetables, students, staff, assessments, planning as well as student experiences to our governing Body. Georgina is a SEND, PP and CiC Link Governor at WPS.

Member appointed Governor

Mrs Webb

Katherine has been a Governor at WPS since 2023, having previously been a governor at our school from 2013 to 2019. She currently has three children at the school. Katherine is a Chartered Accountant working in the Civil Service. She enjoys being a governor, both in a supportive and challenging role, to ensure that all Westbury Park children fulfil their potential. She was appointed as Vice Chair of Governors in October 2023. Katherine is a Staff Link Governor at WPS.

Co-opted Governor

Mrs Deering

Clare has been a Governor at WPS since 2020. She lives locally and her daughter attended Westbury Park School. After a teaching career of over 30 years, Clare retired in 2019. She is still very interested in education policy and provision in schools, and is enjoying learning about the life of a Primary School. She is particularly keen to ensure that every child achieves their potential and is not prevented from accessing an excellent education through no fault of their own. Clare is a Curriculum Link Governor at WPS.

Co-opted Governor

Mr Cairns

George has been a Governor at WPS since 2023. He has lived in the Westbury Park area since 2010 with a strong affinity with Westbury Park Primary having had both his children educated at the school. George is currently a senior leader in the financial services sector, responsible for delivering digital and data driven transformation. Half-British and half-Swiss, he is passionate about championing inclusivity and diversity. In his spare time, he is a keen triathlete and will often be seen running or cycling around the area. George is an Equality, Diversity and Inclusion Link Governor at WPS.

Co-opted Governor

Mrs Dursley

Karen has been a Governor at WPS since 2022. She is a retired Office and Personnel Manager who worked in the education sector for six years. Prior to that Karen held a senior role in facilities management with primary responsibility for buildings, environment, community, supply chain and contract management. Karen also brings to her experience of other trust boards to our WPS governing body. Karen is an Estates Link Governor at WPS.

Parent Governor

Mrs Brennan

Catherine has been a Governor since 2022. She currently has one child at our school. Catherine is a solicitor in the renewables sector. She enjoys being part of a team committed to ensuring that children are given the best education, learning and development opportunities available. Her interests are in the curriculum and safeguarding. In her spare time, Catherine enjoys running. Catherine is a Curriculum Link Governor at WPS.

Associate Governor

Mr Horton

Tim is an Associate Governor and link Health & Safety Governor.

Parent Governor

Mr Hardy

Matt has been a Governor at WPS since 2023. He has three children at our school. Matt is a Chartered Accountant and currently works as Deputy Head of Tax at a large UK consumer goods company. His career has focused on international trade and tax policy, and he hopes to use his knowledge and experience in accountancy and economics to benefit the school. In his spare time, Matt is a keen cyclist and runner. Matt is a Curriculum Link Governor at WPS.

Co-opted Governor

Mrs Maggs

As well as being a Teacher at WPS, Lauren has been a WPS Governor since 2021. Lauren is currently on maternity leave.

Co-opted Governor

Miss Mann

As well as being a Year 6 teacher, Emma is also English Lead. She has been a WPS Governor since 2016. She also runs the Netball club after school.

Co-opted Governor

Mr Lane

As well as being a Learning Support Assistant at WPS, Dan has been a WPS Governor since 2019. Dan joined our school in 2010 and is proud to have seen first-hand what an amazing school it is and what an incredible role it plays in shaping the lives of every child who attends. He loves his job which has a focus on children with SEND (Special educational needs and disabilities) and he considers it a privilege to support the children through their primary education journey. Outside of school you will find Dan playing or watching live music and spending every second he can with his young son.

Member

Mrs Engelbrecht

Member

Mrs Stephens

Member

Mr Hackett

Member

Mr Sefton

Member

Dr Mengeaud

Skoleledere har et sentralt ansvar for å føre tilsyn med ledelsen og retningen på skolen deres og forbedre standarder.

Mens rektor er ansvarlig for den daglige ledelsen av skolen, er det styrende organets rolle å gi strategisk ledelse og å fungere som en "kritisk venn", og støtte arbeidet til rektor og andre ansatte.

 

Medlemmene ervoktere av forvaltningen av Trust med begrenset og distansert rolle, "øyne på hendene av" og holder tillitsmennene en gang i året for å redegjøre for den effektive styringen av Trust på den årlige generalforsamlingen.

Det styrende organet har en rolle i å sette skoleresultatmål, bestemme utgiftsprioriteringer, rekruttere ansatte og overvåke fremdriften.

Guvernører spiller også en formell og uformell rolle i behandlingen av klager fra foreldre.  Foreldre kan kontakte guvernørene via kontorist til guvernører [kontorist@westburyparkschool.co.uk]

Guvernørene ved Westbury Park er dedikert til sin rolle som å støtte og utfordre ansatte for å gjøre skolen best mulig for barna våre.

Når man vurderer ferdighetene og opplæringen som guvernørene krever, gis det spesiell oppmerksomhet til tre strategiske kjernefunksjoner til Styrets styre:

 

 1. Sette skolens visjon, etos og strategiske retning

 2. Holde rektor ansvarlig for skolens og elevenes pedagogiske ytelse

 3. Overvåke den økonomiske ytelsen til skolen og sørge for at pengene brukes godt

Styrestruktur

For å oppfylle rollen etter behov, kjører vi følgende to underutvalg per termin:

Ressurserog revisjonskomité - med det formål å gi råd til tillitsmennene om:

 1.  Monitor, vurdere og gi råd til tillitsmennene om retningslinjer og praksis knyttet til økonomi, lokaler, helse og sikkerhet og personalressurser;

 2. holde rektor og skoleledelse ansvarlig for saker knyttet til ovennevnte;

 3. Saker knyttet til stiftelsens revisjonsordninger

 4. Systemer for internkontroll og risikostyring

​​

Skoleforbedringskomité - med det formål å gi råd til tillitsmennene om:

 1. Gi strategisk retning for skolens undervisning og læring og fungere som et proaktivt og strategisk organ for undervisning, læring, vurdering og læreplansaker, inkludert kvalitetsforbedring og deling av god praksis;

 2. Utvikle et formelt program for overvåking og vurdering av skolens undervisning og læring, i sammenheng med skolens femårsplan, skoleutviklingsplan, handlingsplan for spesialundervisning, den nasjonale læreplanen og andre retningslinjer fra DfE og lokale myndigheter;

 3. Godta fullt delegert ansvar for utførelsen av følgende oppgaver og å rapportere og gi anbefalinger til det styrende organet.

 4. Overvåke, vurdere og gi råd til tillitsmennene om retningslinjer og praksis knyttet til skoleforbedringer;

 5. Holde rektor og skoleledergruppe til ansvar i saker knyttet til det samme ovenfor;

Gov%20Structure_edited.png

Og to ganger i året:

BetaleKomité - med det formål å gi råd til tillitsmennene om:

 1. implementere lønnspolitikken på en rettferdig og objektiv måte og vurdere eventuelle individuelle representasjoner som kan komme med hensyn til lønnsbeslutninger

 2. holde rektor og skoleledelse ansvarlig for saker knyttet til det samme ovenfor;

For å se vår finansieringsavtale,

vennligst klikk her

For å se våre vedtekter,

vennligst klikk her

For å se vårt delegasjonsskjema

vennligst klikk her

For å se vår tillitsvalgte og medlemsliste,

vennligst klikk her

For å se vårt siste interesseregister,

vennligst klikk her

For å se vårt guvernørmøtedeltakelse for studieåret 2021/22,

vennligst klikk her

For å se vår årsplanlegger 2022/23

vennligst klikk her

For å se vår guvernørkonsekvenserklæring 2020/21

vennligst klikk her

bottom of page