top of page
IMG-82731.JPG

Personal Development

Naš pogled

ŠKOLSKI KONTEKST

Mi smo multikulturalna škola; približno 34% učenika su nebijeli Britanci.  Naša škola ima 14 od 17 mogućih etničkih skupina, 11,5% djece ima engleski kao dodatni jezik s 18 različitih jezika koji se govore. Školska populacija predstavlja mnogo različitih religija.

Shvaćamo da škola ima važnu ulogu u odgovoru na utjecaj pandemije na socijalno i emocionalno blagostanje djece. Cilj nam je osigurati poticajno okruženje s oštrim fokusom na pastoralnu skrb i obogaćujuće aktivnosti, a ne samo na akademska postignuća.

ŠKOLSKI KONTEKST

Mi smo multikulturalna škola; približno 34% učenika su nebijeli Britanci.  Naša škola ima 14 od 17 mogućih etničkih skupina, 11,5% djece ima engleski kao dodatni jezik s 18 različitih jezika koji se govore. Školska populacija predstavlja mnogo različitih religija.

Shvaćamo da škola ima važnu ulogu u odgovoru na utjecaj pandemije na socijalno i emocionalno blagostanje djece. Cilj nam je osigurati poticajno okruženje s oštrim fokusom na pastoralnu skrb i obogaćujuće aktivnosti, a ne samo na akademska postignuća.

Mi smo multikulturalna škola; približno 34% učenika su nebijeli Britanci.  Naša škola ima 14 od 17 mogućih etničkih skupina, 11,5% djece ima engleski kao dodatni jezik s 18 različitih jezika koji se govore. Školska populacija predstavlja mnogo različitih religija.

Word Art (1).jpeg

WHAT DO THE CHILDREN SAY

Promote community cohesion to make every child feel part of our Westbury Park family; we want them to accept and celebrate difference to prepare them for life in modern Britain

Untitled presentation.jpg
bottom of page