top of page

BRITTIläiset ARVOT

WESTBURY PARKISSA

"Myötätunto ja suvaitsevaisuus EIVÄT OLE HEIKKUMISEN MERKKI, VAIN VAHVUN MERKKI"DALAI LAMA  

Upottamalla kulttuurin, jossa jokainen on aWestbury Parkin kansalainen- lapset, henkilökunta, vanhemmat ja paikallisen yhteisön jäsenet - pystymme aktiivisesti edistämään brittiläisiä arvoja ja antamaan lapsillemme luonteenvoimaa uskoaitse, ole ylpeä siitä, mistä he tulevat, ja sinulla on ääni, jota kuullaan aina.

Westbury Park Schoolissa edistämme aktiivisesti brittiläisiä arvoja koulun visiomme ja periaatteidemme, opetussuunnitelmamme ja rikastuksemme kautta.mahdollisuudet. Kannustamme kaikkia oppilaita kohtelemaan kaikkia kunnioittavasti ja ystävällisesti, suvaitsevasti ja ymmärtäväisesti. Lapset ymmärtävät, että koulussamme ja heitä ympäröivässä maailmassa vallitsevat lait, samalla kun he ymmärtävät, että mielipiteitä tulee aina kuunnella ja kunnioittaa.

Alla on lisätietoa siitä, mitä teemme Westbury Parkissa edistääksemme brittiläisiä arvoja.

download (4).jpeg

MITEN BRITTIläisiä ARVOJA EDISTETÄÄN WESTBURY PARKISSA?

shutterstock_495058225-640x640.jpg

MOLEMMINPUOLINEN KUNNIOITUS

Auta oppilaita ymmärtämään omaa ja muita kulttuureja sekä kunnioittamaan heitä ja heidän elämäntapaansa

Koulumme perusarvot kunnioitus, vastuu, luottamus, anteeksianto, rakkaus oppimiseen ja ystävällisyys rohkaisevat kunnioittamaan muita ja itseämme

Autetaan oppilaita ottamaan huomioon toisten vahvuudet, kyvyt ja positiiviset ominaisuudet, mikä on vastavuoroista

Lasten ja aikuisten käyttämä kieli edistää keskinäistä kunnioitusta


 

YKSILÖLLINEN VAPAUS

Auta oppilaita kehittämään itsetuntemusta, itsetuntoa ja itseluottamusta

Ovat ottaneet käyttöön vahvan kiusaamisen vastaisen kulttuurin

Lapsia opetetaan haastamaan stereotypiat – sekä opetussuunnitelman sisällä että ympäröivässä maailmassa

E-turvallisuusyksiköt ovat tei koko koulun ajan

Kannustaa sellaista kulttuuriatervetuloa everyone ja hyväksyy sen, että jokainen on ainutlaatuisen yksilöllinen No Outsiders -kokousten ja koulun eetoksen ansiosta 

children-around-world-cartoon-style-contains-hi-res-jpg-pdf-illustrator-files-53010381.jpg

TOLERANSSI

Käytä "No Outsiders" -järjestelmää luokkakokouksissa ja PSHE-tunteissa edistäen erojen kunnioittamista ja aktiivisesti stereotypioiden haastamista.

Tutustu positiivisiin roolimalleihin aiheiden kautta, jotka kuvastavat vuoden 2010 tasa-arvolain suojattuja piirteitä

Haasta ennakkoluulo tai syrjivä käyttäytyminen

RE-opetussuunnitelmamme varmistaa, että lapset ymmärtävät hyvin uskonnolliset vakaumukset ja tavat

Ennaltaehkäisevää kiusaamisen vastaista työtä vertaismentoreiden ja hyvinvointimestareiden johdolla


 

download (2).png

LAIN SÄÄNTÖ

Koulun säännöt ja odotukset ovat selkeät ja oikeudenmukaiset

Varmistetaan, että lapset tietävät jaymmärtää käyttäytymiskäytäntö

Positiivisen käyttäytymisen tunnistaminen

Auta oppilaita erottamaan oikean väärästä korjaavien keskustelujen avulla

Auta oppilaita kunnioittamaan lakia ja perusteita, joilla se on tehty 

Auta oppilaitaymmärtää että oikeusvaltion alainen eläminen suojelee yksilöitä

Assemblyt, PSHE-tunnit ja koulun arvot edistävät sääntöjä ja vastuuta niiden noudattamisesta

Paikallisten PCSO:iden vierailut lain tärkeyden selittämiseksi
 

DEMOKRATIA

Ottaa lapset mukaan päätöksentekoon, esim. uuden henkilöstön rekrytointi, panos koulun kehittämissuunnitelmaan

Kouluneuvoston ja ympäristöneuvoston edustajien vaalit

Taitojen opettaminen esim. tasapainoiset argumentit englannin ja PSHE-tunneilla

Käyttämällä draamatekniikoita äänen kehittämiseen niin omantunnon kujalla

Koko koulun sitoutuminen siihen, että oppilaiden ääni ja lapset tulevat kuulluiksi ja vaikuttaisivat.Lapset on foorumi ja mahdollisuus vaikuttaa kouluun ja laajempaan yhteisöön, esim. hyväntekeväisyystapahtumat, kouluneuvostot, koulujen lähettiläät, osallistuminen ja johtaminenkokoonpanot, vertaismentorointi 

download (5).jpeg
images (1).jpeg
bottom of page