top of page

BRITISKE VÆRDIER

I WESTBURY PARK

"Medfølelse og tolerance er ikke et tegn på svaghed, men et tegn på styrke,"DALAI LAMA  

Ved at indlejre en kultur, hvor alle er enWestbury Park Citizen- børn, personale, forældre og medlemmer af lokalsamfundet - vi er i stand til aktivt at fremme britiske værdier og give vores børn karakterstyrken til at tro pådem selv, være stolte af, hvor de kommer fra og have en stemme, der altid vil blive hørt.

På Westbury Park School fremmer vi aktivt britiske værdier gennem vores skolevision og -principper, læseplan og berigelsemuligheder. Vi opfordrer alle elever til at behandle alle med respekt og venlighed, tolerance og forståelse. Børn forstår, at der er love i vores skole og i verden omkring dem, samtidig med at de anerkender, at meninger altid skal lyttes til og respekteres.

Flere oplysninger om, hvad vi gør i Westbury Park for at fremme britiske værdier, er angivet nedenfor.

download (4).jpeg

HVORDAN VIL JEG SE BRITISKE VÆRDIER BLEV FREMME I WESTBURY PARK?

shutterstock_495058225-640x640.jpg

GENSIDIG RESPEKT

Hjælpe eleverne til at opnå forståelse for deres egen og andre kulturer samt respekt for dem og deres levevis

Vores kerneværdier i skolen om respekt, ansvar, tillid, tilgivelse, kærlighed til læring og venlighed tilskynder til respekt for andre og os selv

At hjælpe eleverne til at tage hensyn til andres styrker, talenter og positive egenskaber, hvilket er gengældt

Sprog, der bruges af børn og voksne, fremmer gensidig respekt


 

INDIVIDUEL FRIHED

Støtte eleverne til at udvikle deres selverkendelse, selvværd og selvtillid

Har implementeret en stærk antimobbekultur

Børn læres at udfordre stereotyper – både inden for læseplanen og i verden omkring dem

E-sikkerhedsenheder er tnoget på hele skolen

Fremme en kultur, derbyder velkommen everyone og accepterer, at alle er unikke individuelle gennem No Outsiders forsamlinger og skolens etos 

children-around-world-cartoon-style-contains-hi-res-jpg-pdf-illustrator-files-53010381.jpg

TOLERANCE

Brug 'No Outsiders'-ordningen i klassesamlinger og PSHE-lektioner, fremme respekt for forskelle og aktivt udfordre stereotyper

Udforsk positive rollemodeller gennem emner, der afspejler de beskyttede karakteristika af Equality Act 2010

Udfordre fordomme eller diskriminerende adfærd

Vores RE-pensum sikrer, at børn har en god forståelse af religiøs overbevisning og skikke

Forebyggende arbejde mod mobning ledet af peer-mentorer og trivselsmestre


 

download (2).png

LOVREGEL

Skolens regler og forventninger er klare og retfærdige

At sikre, at børn kender ogforstå adfærdspolitikken

Anerkende positiv adfærd

Hjælp eleverne med at skelne rigtigt fra forkert gennem genoprettende samtaler

Hjælp eleverne med at respektere loven og det grundlag, den er lavet på 

Hjælpe eleverne tilforstå at at leve under retsstaten beskytter enkeltpersoner

Forsamlinger, PSHE-lektioner og skolens værdier fremmer regler og det ansvar, vi har for at følge dem

Besøg fra lokale PCSO'er for at forklare vigtigheden af loven
 

DEMOKRATI

Inddrag børn i beslutningstagning fx rekruttering af nyt personale, input til Skolens Udviklingsplan

Valg af Skoleråds- og Økorådsrepræsentanter

Undervisning af færdigheder, f.eks. afbalancerede argumenter i engelsk og PSHE lektioner

Brug af dramateknikker til at udvikle en stemme sådan en samvittighedsgyde

Hele skolens engagement i, at elevernes stemme og børn bliver hørt og gør en forskel.Børn have en platform og en chance for at gøre en forskel for skolen og det bredere samfund, f.eks. velgørenhedsarrangementer, skoleråd, skoleambassadører, at deltage i og ledeforsamlinger, peer mentoring 

download (5).jpeg
images (1).jpeg
bottom of page