top of page

EYFS

"KREATIVE MENNESKER ER NYSJERGIGE, FLEKSIBELE, PERSONLIG OG UAVHENGIG MED EN ENORM  EVENTYRSÅND OG EN KJÆRLIGHET TIL PLAY3198199"-319581919193195-31958d_5195cbbd_5195cbbde_519cbbd_3195cbbd_319cbbd_519551919.HENRI MATISSE

vår visjon

Vi tror at hver elev er unik. Vi sikrer at alle barn får mulighet til å utvikle seg og lære i et trygt og nærende miljø der lek og læring kombineres. Gjennom praktiske læringserfaringer streber vi etter å utstyre barn med kjærlighet til læring og en naturlig nysgjerrighet. Vi er forpliktet til å gi elevene våre en best mulig start på skolehverdagen, lære dem ferdigheter som sikrer deres trivsel nå og suksess i fremtiden.

KUNNSKAP ORGANISATORER

INTENT

Læreplanen vår er utviklet for å utvikle egenskapene til effektiv læring:

 1. Å skape og tenke kritisk – elevene har og utvikler sine egne ideer, knytter koblinger mellom ideer og utvikler strategier for å gjøre ting

 2. Aktiv læring – elevene fortsetter å prøve hvis de støter på vanskeligheter, og gleder seg over prestasjonene

 3. Lek og utforsking – elevene undersøker og opplever ting, og «ha en go».

GJENNOMFØRING

Vår intensjon vil bli implementert gjennom:

 • En læreplan som er bred og balansert og som bygger på kunnskap, forståelse og ferdigheter til alle barn, fra individuelle utgangspunkt.

 • En Early Years-pensum som bruker en kombinasjon av "i øyeblikket"-planlegging, emnetemaer og berikelsesmuligheter

 • Meningsfulle læringserfaringer som utvikler hver enkelt elevs læringsegenskaper

 • Samhandlinger av høy kvalitet med voksne som demonstrerer og påvirker fremgangen til alle elever

 • Nøye vurderingsmuligheter gjennom observasjoner. Disse brukes til å informere om de neste trinnene i læringen og møte individuelle behov.

 • Utvikle et effektivt og engasjerende miljø som er satt opp slik at elevene kan få tilgang til alle læringsområder både inne og ute til enhver tid

 • Hjemmelæringsmuligheter som lar barn bygge videre på skoleerfaringene sine hjemme

 • Daglige phonics-timer ved hjelp av Little Wandle Letters and Sounds-programmet

INNVIRKNING

 1. Utøvere i de første årene vil ha ekspertkunnskap om barns utvikling og forståelse for lek og progresjon.

 2. Barn vil gjøre gode fremskritt fra sine varierte utgangspunkt

 3. Barn når eller overgår de tidlige læringsmålene ved slutten av mottaket

 4. Klasselærere gjør formative vurderinger som informerer i øyeblikket eller fremtidig planlegging og sikrer at alle elever bygger på sin nåværende kunnskap og ferdigheter i et godt tempo

 5. Barn er klare til å gå over fra læreplanen for tidlige år til den nasjonale læreplanen i år 1

 6. Barn viser nysgjerrighet, uavhengighet, motstandskraft og andre egenskaper ved effektiv læring.

bottom of page