top of page

Gratis skolemåltider (FSM)

Regjeringen gir nå skolen et beløp ekstra for hver elev som er kvalifisert for FSM. Barnet ditt har rett til gratis skolemat hver dag hvis du mottar ett av følgende:

  • Sosialstønad

  • Arbeidssøkergodtgjørelse (inntektsbasert)

  • Arbeids- og støttegodtgjørelse (inntektsrelatert)

  • Barneskattefradrag, ikke arbeidsskattefradrag, med en årlig inntekt overstiger ikke £16 190

  • Støtte under del V1 av Immigration and Asylum Act 1999

  • Det 'garanterte elementet' av pensjonskreditt

  • Universell kreditt

 

Vi vil sterkt oppfordre deg til å søke om dette. Hvis barnet ditt ikke vil spise skolemiddag, så er ikke det et problem, men det er andre måter vi kan støtte deg og barnet ditt på, hvis barnet ditt er kvalifisert for FSM. vennligst kontakt fru Waring på skolens kontor for mer informasjon eller fullførvedlagt skjema.

bottom of page