top of page

BRITISKE VERDIER

I WESTBURY PARK

"Medfølelse og toleranse er ikke et tegn på svakhet, men et tegn på styrke,"DALAI LAMA  

Ved å bygge inn en kultur der alle er enWestbury Park Citizen- barn, ansatte, foreldre og medlemmer av lokalsamfunnet - vi er i stand til å aktivt fremme britiske verdier og gi barna våre karakterstyrke til å tro pådem selv, vær stolt av hvor de kommer fra og ha en stemme som alltid vil bli hørt.

Ved Westbury Park School fremmer vi aktivt britiske verdier gjennom skolens visjon og prinsipper, læreplan og berikelsemuligheter. Vi oppfordrer alle elever til å behandle alle med respekt og vennlighet, toleranse og forståelse. Barn forstår at det er lovregler på skolen vår og i verden rundt dem, samtidig som de erkjenner at meninger alltid bør lyttes til og respekteres.

Mer informasjon om hva vi gjør på Westbury Park for å fremme britiske verdier er oppført nedenfor.

download (4).jpeg

HVORDAN VIL JEG SE BRITISKE VERDIER BLI FREMT I WESTBURY PARK?

shutterstock_495058225-640x640.jpg

GJENSIDIG RESPEKT

Hjelpe elevene til å tilegne seg forståelse for sin egen og andre kulturer, samt respekt for dem og deres levesett

Våre kjerneverdier på skolen som respekt, ansvar, tillit, tilgivelse, kjærlighet til læring og vennlighet oppmuntrer til respekt for andre og oss selv

Hjelpe elevene til å ta hensyn til andres styrker, talenter og positive egenskaper som gjengjeldes

Språk som brukes av barn og voksne fremmer gjensidig respekt


 

INDIVIDUELL FRIHET

Støtte elevene til å utvikle sin selvinnsikt, selvfølelse og selvtillit

Har implementert en sterk anti-mobbekultur

Barn læres å utfordre stereotypier – både innenfor læreplanen og i verden rundt dem

E-sikkerhetsenheter er tnoe på hele skolen

Oppmuntre til en kultur somønsker velkommen everyone og aksepterer at alle er unikt individuelle gjennom No Outsiders forsamlinger og skoleetos 

children-around-world-cartoon-style-contains-hi-res-jpg-pdf-illustrator-files-53010381.jpg

TOLERANSE

Bruk "Ingen utenforstående"-ordningen i klassesamlinger og PSHE-timer, fremme respekt for forskjeller og aktivt utfordre stereotypier

Utforsk positive rollemodeller gjennom emner som gjenspeiler de beskyttede egenskapene til likestillingsloven 2010

Utfordre fordommer eller diskriminerende atferd

Vår RE-pensum sikrer at barn har god forståelse for religiøs tro og skikker

Forebyggende arbeid mot mobbing ledet av jevnaldrende mentorer og velværemestere


 

download (2).png

RETTSSIKKERHET

Skolens regler og forventninger er klare og rettferdige

Sikre at barn vet ogforstå atferdspolicyen

Gjenkjenne positiv atferd

Hjelp elevene til å skille rett fra galt gjennom gjenopprettende samtaler

Hjelp elevene til å respektere loven og grunnlaget den er laget på 

Hjelpe elevene tilforstå at det å leve under rettsstaten beskytter enkeltpersoner

Forsamlinger, PSHE-timer og skolens verdier fremmer regler og ansvaret vi har for å følge dem

Besøk fra lokale PCSOer for å forklare viktigheten av loven
 

DEMOKRATI

Involvere barn i beslutningsprosesser, f.eks. rekruttering av nye ansatte, innspill til skoleutviklingsplanen

Valg av skoleråds- og økorådsrepresentanter

Undervisning i ferdigheter, f.eks. balanserte argumenter i engelsk- og PSHE-timer

Bruke dramateknikker for å utvikle en stemme slik en samvittighetsgate

Hele skolens engasjement for elevstemme og at barn skal bli hørt og gjøre en forskjell.Barn ha en plattform og en sjanse til å gjøre en forskjell for skolen og det bredere samfunnet, f.eks. veldedighetsarrangementer, skoleråd, skoleambassadører, delta i og ledeforsamlinger, kollegaveiledning 

download (5).jpeg
images (1).jpeg
bottom of page