top of page

Historie

"jo mer du vet om fortiden, jo bedre forberedt er du på fremtiden." theodore roosevelt

vår visjon

Vår visjon er at vår undervisning i historie vil hjelpe elevene til å få sammenhengende kunnskap og forståelse av Storbritannias fortid og den for resten av verden.

Hensikt

Vi tar sikte på at den skal inspirere elevenes nysgjerrighet på fortiden samtidig som de bygger videre på deres kunnskap om historiske hendelser. Vi har også som mål å gjøre det mulig for barn å stille oppfattende spørsmål, tenke kritisk, veie bevis, sile argumenter og utvikle perspektiv og dømmekraft. 

 

Gjennomføring

Gjennom blokker lærer vi nøkkelkunnskapen og ferdighetene, og sikrer progresjon på tvers av emner og årskull. Barn får kronologisk forståelse av tidsperioder.

Linker på tvers av læreplaner vurderes nøye med kreative muligheter for å utfylle læreplanen innen kunst, engelsk og drama.

Praktiske aktiviteter går sammen med tradisjonell læring for å bygge inn kunnskap om tidsperioden ytterligere.

Inkludering og likeverd vurderes når man tenker på historiske nøkkelfigurer for studier og rollemodeller i det bredere samfunnet.

Det tas muligheter til å engasjere seg i barnas nysgjerrigheter, og det tas alltid hensyn til hvordan større dybde vil bli undervist.

Westbury Park følger Rising Stars-opplegget for læring.

historieoversikter

EYFS ogKS1oversikter

Nedre KS2oversikt

Øvre KS2oversikt

innvirkning

Barn vil...

  • bli kritiske tenkere

  • forstå hvordan historiske hendelser former verden de lever i

  • utvikle sine spørreferdigheter

  • bli eksponert for besøkende og førstehåndsopplevelser

  • beholde realkompetanse og knytte forbindelser

bottom of page