top of page
IMG-6687 (1).jpg

Personal, Social & Health Education

vår visjon

På Westbury Park School gir vi hvert eneste barn kunnskap og ferdigheter til å leve sunne, uavhengige og ansvarlige liv og gi positive bidrag til samfunnet. Vi hjelper barn til å forstå hvordan de utvikler seg personlig og sosialt og å ta på seg moralske, sosiale og kulturelle spørsmål som er en del av oppveksten. 

 

 • Verdsetter familier og ulike familiestrukturer

 • Skape og opprettholde positive vennskap

 • Utvikle trygge og respektfulle relasjoner

 • Forstå endringene som finner sted i puberteten

 • Fremme god helse og utføre førstehjelp

 • Lære å ta selvstendige valg og ikke bli påvirket av andre

 • Fungerer trygt i en digital verden

PSHE BEYOND THE CURRICULUM

På Westbury Park School gir vi hvert eneste barn kunnskap og ferdigheter til å leve sunne, uavhengige og ansvarlige liv og gi positive bidrag til samfunnet. Vi hjelper barn til å forstå hvordan de utvikler seg personlig og sosialt og å ta på seg moralske, sosiale og kulturelle spørsmål som er en del av oppveksten. 

 

 • Verdsetter familier og ulike familiestrukturer

 • Skape og opprettholde positive vennskap

 • Utvikle trygge og respektfulle relasjoner

 • Forstå endringene som finner sted i puberteten

 • Fremme god helse og utføre førstehjelp

 • Lære å ta selvstendige valg og ikke bli påvirket av andre

 • Fungerer trygt i en digital verden

What do the children say?

"We discuss things in PSHE. Sometimes things that are important in the world like the war or children's rights but sometimes it's things that are part of our everyday life like using money or how to help a friend."

"I think it is my favourite lesson because we all learn about each other. In maths you learn about maths but in PSHE you learn about people. I like that."

"In Year 3, we have learnt about money. We learnt what a credit card is  and all the different ways that you can pay for something."

"Sometimes we act things out in PSHE- that's fun! We might think about helping someone who is being bullied or how to use the internet safely and we pretend to be in the scenarios. That helps us to put ourselves in other people's shoes."

OVERVIEW

Untitled presentation.png
bottom of page