top of page

ELEV STEMME

IMG-6559.jpg

"SITT MEG OG JEG GLEMMER, LÆR MEG OG JEG KAN HUSK, INVOLER MEG OG JEG LÆRER."BENJAMIN FRANKLIN

På Westbury Park School blir vi inspirert av barna og ideene og målene de har for skolen vår, samfunnet vårt og verden rundt oss. For å gi barn meningsfulle muligheter til å være ansvarlige, respektfulle og engasjere seg i skolen og det bredere samfunnet, oppfordres barn til å ta på seg roller som lar dem utvikle lederskap og kommunikasjonsevner, spesielt når de når slutten av nøkkeltrinn 2.

 

Vi har et skoleråd, ledet av herr Bamber og fru Colwill og et miljøråd, ledet av våre geografiledere, fru Davies og frøken Ramsden. Eldre barn på 6. trinn får også muligheten til å bli jevnaldrende mentorer for de yngre barna, idrettskapteiner og skoleambassadører. Klikk nedenfor for mer informasjon.

School Council

SKOLE RÅD

​​

Skolerådet er en gruppe mennesker som diskuterer muligheter for skolen og samfunnet vårt. To barn fra 3. til 6. år møter rektor, Mr Bamber, og fru Colwill for å snakke om hvilke forslag barn har kommet med og hvordan vi kan forbedre skolen vår. Skolerådgivere er her for å hjelpe alle og alle som trenger dem.

 

Mr Bamber forklarte hva vi håper å oppnå gjennom skolerådet:

 

Skolerådet vårt har som mål å sikre at barna våre har:

 • Et trygt, lykkelig og rettferdig læringsmiljø

 • Et forum for å uttrykke sine bekymringer og handle på dem

 • En strukturert mulighet til å lære problemløsningsferdigheter

 • En mulighet til å ta en aktiv rolle i organiseringen av skolen

 • En mulighet til å oppleve en demokratisk prosesss

Skolerådet vårt bør oppmuntre barn til å utvikle:

 • En følelse av eierskap over politikk og praksis

 • En konsensus om skolespørsmål som atferd

 • Et ansvar overfor skolens fellesskap og miljø

Skolerådet vårt bør gi barna opplevelsen av:

 • Planlegging, organisering og oppfølging av små prosjekter

 • Tale- og lytteferdigheter

 • Debattferdigheter

 • Meklings- og forhandlingsevner

 • Grunnleggende budsjettering og administrasjon av penger

Skolerådet vårt har som mål å forberede elevene våre på medborgerskap ved å lære dem om roller, rettigheter og plikter innenfor skolesystemet. 

Skolerådet stemmes inn av medlemmene i sin klasse. Vi stiller til valg og forklarer for klassene våre hva som gjør oss ideelle for stillingen. Vi bruker et demokratisk stemmesystem for å sørge for at det er rettferdig og at personen blir stemt inn basert på deres tale og hva vi tror de kan tilføre rollen. Det avholdes valg hvert år.

 

Det er visning i korridoren til alle skolerådene så alle vet hvem de er. Vi er lette å identifisere fordi vi alle bærer grønne merker, så hvis et barn har et problem kan de lett legge merke til oss og stille oss et spørsmål hvis de trenger det.

 

 

For øyeblikket satser vi på å samle inn penger til gode formål. Vi har gjort bakesalg for å samle inn penger og for medisinsk utstyr arrangerte vi en "Santa Dash" som samlet inn penger til en hjertestarter. Vi har også sett på forslag til skolen, en gang i uken tar de inn ideer fra forslagsboksen; de inkluderer klubbideer, spørsmål og forbedringer. Vi har også bedt alle barn i nøkkeltrinn 2 om å fylle ut en 'Trivselsundersøkelse'; dette hjalp oss med å samle deres synspunkter og hjelpe oss å vite hva vi skal jobbe med.

 

Etter skolerådsmøtet snakker skolerådsmedlemmer med klassen sin for å fortelle dem hva som skjer og fortelle klassen om problemene som diskuteres og hva som skjer videre.  Dette vil oppmuntre flere barn å bidra til videre møter, dele bekymringer og la medlemmene få vite hva som kan gjøres for å forbedre skolen.  Skolen vil registrere skolerådets prestasjoner i skolens nyhetsbrev når det passer.

HVA ER SKOLERÅD?

HVEM ER SKOLE RÅDET?

HVORDAN VET ANDRE BARN OM OSS?

HVA FOKUSERER VI PÅ NÅ?

GI TILBAKEMELDING TIL ELEVER

Digital Leaders

ØKO-RÅD

HVA ER ØKORÅD?

På Westbury Park School bryr vi oss dypt om miljøspørsmål og har et sterkt ønske om å beskytte planeten vår. Økorådet ser på hva vi kan gjøre som skolesamfunn for å gjøre en reell forskjell for store globale problemer som klimaendringer, tap av biologisk mangfold og plastforurensning. 

Økorådets medlemmer diskuterer og engasjerer seg i disse utfordrende temaene for å styrke alle elever og ansatte på skolen vår til å få til positive endringer for å beskytte miljøet.

HVEM ER ØKO-RÅDET?

Økorådet ledes av fru Davies og frøken Ramsden. Hver klasse fra år 1 til år 6 har én representant for Økorådet. Disse medlemmene blir stemt inn hvert år. Elever med interesse for å være med i Økorådet lager en plakat med sine idealer og verdier og blir stemt inn av sine jevnaldrende på disse verdiene.

HVORDAN VET ANDRE BARN OM OSS?

Vi har en nyhetsvisning i korridoren hvor vi har lagt ut vårt Eco Pledge. Vi legger også ut referat fra hvert møte. Det er også en større skjerm for å øke bevisstheten om skolens økologiske etos og budskap og dele det med alle.

Oppdateringer fra Økorådet finnes også i ukentlige nyhetsbrev og forsamlinger.

Hvert Økorådsmedlem bærer et grønt skjoldmerke for å identifisere dem rundt skolen, og de er alltid glade for å snakke om arbeidet sitt.

HVA FOKUSERER VI PÅ NÅ?

Målet vårt er å oppnå Eco Schools Green Flag-prisen innen slutten av skoleåret. Vi gjennomførte en undersøkelse på tvers av skolen for å identifisere våre tre målområder for forbedring for å få denne prisen. I år stemte Økorådet for å fokusere på: 

- Marine Conservation

- Energibruk

- Søppel og avfall. 

Disse målene og våre handlinger for å fullføre dem danner vårt Eco Pledge. 

SKOLE AMBASSADØRER

HVA ER ROLLEN TIL EN SKOLE AMBASSADØR?

Vi er her for å feire den fantastiske Westbury Park School.  Vi hjelper til med å lede potensielle foreldre rundt på skolen vår og vise dem hvor flott det er. Vi har stor tro på at Westbury Park er det mest spesielle stedet å være, og det er budskapet vi prøver å gi voksne som kommer for å besøke skolen vår.

HVEM ER SKOLENES AMBASSADØRER?

Vi er barn i 6. år som er trygge, glade og entusiastiske. Vi har blitt opplært av Mrs Clark til å vise voksne rundt på skolen vår, og vi er også tilgjengelig for å hjelpe til med andre oppgaver i tillegg til å støtte våre medstudenter. Vanligvis jobber vi to og to, slik at vi er to som deler våre forskjellige erfaringer med læring, turer, sport og berikelse gjennom hele tiden vår på Westbury Park.

Schoo Ambassadors
Peer Mentors

PEER MENTORER

HVA ER ROLLEN TIL EN PEER MENTOR?

Rollen til en Peer Mentor er å hjelpe barn ved lunsjtider; vi er der for barn som trenger støtte med lekene sine, er ensomme eller lei seg eller bare vil leke med større barn. Vi jobber på begge lekeplassene og kan starte nye spill, bli med eller lede lek eller sitte og chatte mens vi hjelper til med å løse problemer. Vi er her for alle!

Peer Mentorer er rollemodeller for yngre barn, og vi tar det veldig alvorlig. Vi modellerer positiv atferd og er inkluderende for alle barn. Vi er snille og smilende og trives med barn fra alle årskullene.

HVEM ER MENTORENE?

Vi er barn i 6. år som har blitt trent av Mrs Colwill og Mrs Jackson. Vi ble undervist i spill og tenkte på måter å hjelpe barn med å ha det hyggelig. Vi søkte på rollen og tar den veldig seriøst da vi vet hvor viktig leketiden er for alle.

HVORDAN VET ANDRE BARN OM OSS?

Det er en tavle i korridoren med bildene våre på slik at alle vet hvem vi er. Når vi er på lekeplassen har vi på oss en knalloransje vest slik at vi er lette å få øye på. Vi har også blitt introdusert i forsamlingen av fru Clark, og vi har besøkt klassene for å forklare hva vi gjør og hvem vi er. Vi har spesielle steder på hver lekeplass hvor barna kan gå hvis de ikke finner oss, så finner vi dem!

SPORTS LEDERE

HVA ER ROLLEN TIL EN IDRETTSLEDER?

Idrettsledere er ambassadører for idretten på skolen vår. Vi hjelper til med idrettsdager, setter opp idrettstimer, støtter lunsjspill, f.eks. fotball i nettene og leder oppvarming i våre egne idrettstimer. Vi kan også hjelpe med å lede huskonkurranser for andre årganger også. Vi har også møter en gang i termin slik at vi kan diskutere PE-konkurranser og tenke på hvilke øvelser vi kan gjøre. Vi vurderer også hvordan vi kan forbedre sporten på Westbury Park som et lag. Vi er også veldig aktive i idrettskonkurranser for vår egen aldersgruppe.

Sports Leaders

PEER MENTORER

HVA ER ROLLEN TIL EN PEER MENTOR?

Rollen til en Peer Mentor er å hjelpe barn ved lunsjtider; vi er der for barn som trenger støtte med lekene sine, er ensomme eller lei seg eller bare vil leke med større barn. Vi jobber på begge lekeplassene og kan starte nye spill, bli med eller lede lek eller sitte og chatte mens vi hjelper til med å løse problemer. Vi er her for alle!

Peer Mentorer er rollemodeller for yngre barn, og vi tar det veldig alvorlig. Vi modellerer positiv atferd og er inkluderende for alle barn. Vi er snille og smilende og trives med barn fra alle årskullene.

HVEM ER MENTORENE?

Vi er barn i 6. år som har blitt trent av Mrs Colwill og Mrs Jackson. Vi ble undervist i spill og tenkte på måter å hjelpe barn med å ha det hyggelig. Vi søkte på rollen og tar den veldig seriøst da vi vet hvor viktig leketiden er for alle.

HVORDAN VET ANDRE BARN OM OSS?

Det er en tavle i korridoren med bildene våre på slik at alle vet hvem vi er. Når vi er på lekeplassen har vi på oss en knalloransje vest slik at vi er lette å få øye på. Vi har også blitt introdusert i forsamlingen av fru Clark, og vi har besøkt klassene for å forklare hva vi gjør og hvem vi er. Vi har spesielle steder på hver lekeplass hvor barna kan gå hvis de ikke finner oss, så finner vi dem!

Wellbeing Champion
bottom of page