top of page

På Westbury Park følger vi etterLittle Wandle phonics planlegging,som oppfyller de lovpålagte kravene i læreplanen og gir en tydelig progresjon. Streng og systematisk undervisning i lydlære med fortløpende vurdering støtter lesing og skriving og gir barna et solid grunnlag å bygge på. Vårt mål er at alle barn skal ha god kunnskap om og forståelse av phonics ved slutten av Key Stage 1. Noen vil imidlertid trenge fortsatt støtte i Key Stage 2.

Phonics

LW-LS-Accredited_Logo_HOR.png

Her er noen av ressursene vi bruker

Uttaleveiledning
Høsttermin 1

For ytterligere ressurser og informasjon, besøk Little Wandle-nettstedether

bottom of page